شنبه, 09 مهر, 1401
You are not Logged In Log-In
   
 
 
 
 

 
   
 
     
 
فرایند برگزاری دوره ها
تحقق اهداف سازمان و کسب مزیت رقابتی در گرو داشتن سرمایه های انسانی بالنده، توانمند، شاداب، خلاق و تحول گراست و نیاز است برای توانمند سازی کارکنان استراتژی های مناسبی تدوین گردد. توانمندسازی درنگرش افراد و قضاوت آنها تاثیر میگذارد و این احساس در آنان برانگیخته میشود که در اهداف مشترک سازمان سهیم هستند و می توانند در کسب و کار و تجارت سازمان و فرآیند کار تاثیر مثبت بگذارند.این امر با اجرای برنامه آموزشی بسیار گسترده تعیین و اجرا می شود.
تامین نیاز آموزشی کارکنان در سازمان به عنوان یک الزام و ضرورت که می تواند جنبه های رقابتی سازمان را نیز پوشش دهد مورد توجه می باشد.تاکید این استانداردها برآن است که کلیه کارکنان خدماتی بمنظور ارتقا و کسب دانش ،مهارت و نگرش شغلی توانایی لازم را کسب نمایند.
این موسسه با کارشناسان متخصص خود جزء کمیته استاندارد سازی فنی و حرفه ای کشور می باشد و در این راستا کلیه رشته های امور اداری موجود را با استفاده از فرایند آموزشی اجرا می نماید .
discount prescription drug cards site prescription drugs coupons
thorazine for insomnia thorazine shuffle thorazine shuffle lyrics
 
 
     
 
     
©Enghelab Conference Center 2016
All Right Reserved


  طراحی و اجرا: گروه آترین
دوره های آموزشی
فرآیند برگزاری دوره ها
دوره های ویژه پرسنل خدمات
دوره های ویژه کارشناسان و مدیران
استانداردهای آموزشی
دوره های برگزار شده
درباره ما
معرفی شرکت
ساختار برگزاری همایش

خدمات ما
لیست خدمات
رزرو آنلاین
فضاهای مرکز
سالنهای همایش
تالار پذیرایی
کلاسهای آموزشی
اتاق تشریفات
فضاهای نمایشگاهی
سالن کنفرانس
اتاق کنترل
تماس با ما
اطلاعات تماس
فرم تماس
فرم استخدام